Εύρεση Παράστασης

ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οδός Κωνσταντινουπόλεως (σιδ/κός σταθμός Ρουφ) Αθήνα, Ρουφ
Τηλ.: +302105298922

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ