Βράβευση των κοινωνικά υπεύθυνων εταιρειών!
Δημοσιευμένο σε ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Βράβευση των κοινωνικά υπεύθυνων εταιρειών!

Απρίλιος 19, 2010
Τα βραβεία CR Index πραγματοποιηθήκαν για δεύτερη φορά και σ’ αυτά διακρίθηκαν 12 εταιρίες για τις επιδόσεις τους στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης , ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της… [...]
σελίδα 17 από 17